Van de voorzitter:
Beste Sportvrienden,

Inmiddels zijn we weer over de helft van het seizoen 2018/2019.
In de afgelopen periode heb ik niet stil gezeten en achter de schermen in deze periode
gesprekken gehad met veel instanties: De Bossche Badminton Federatie, Badminton Bond
Nederland, afdeling S ’sport Den Bosch, Maaspoort Events, BCH, BC Sparrenburg, Stichting
Super G en met Stichting de Schans.
Dit ten eerste met als doel om mij meer in te leven in de Badmintonwereld in de regio ‘sHertogenbosch en ten tweede, zoals ik in het vorige Digikliertje schreef, mij 100% in te
zetten om extra nieuwe leden te werven. Echter, dit kan ik niet alleen en heb jullie hulp daar
ook voor nodig. De hulp ga ik vast en zeker uit verschillende hoeken krijgen!
We hebben recent een enquête gehouden onder de leden. De uitkomsten hiervan lees je in
dit Digikliertje.
Daarnaast wil ik de sport Badminton proberen breder op de kaart zetten in ’s-Hertogenbosch.
In zijn algemeenheid gaat dit samen met oa de afdeling S ‘sport Den Bosch gebeuren. We
zullen gaan participeren met onder andere de Bossche Badminton Dagen en Super G sport.
Graag wil ik meer samen gaan werken met andere badmintonverenigingen in ’sHertogenbosch. Inmiddels heeft alle inzet er al toe geleid dat 3 verenigingen mee gaan
helpen met de Bossche Badminton Dagen. Er komt een extra flyer uit, die verspreid gaat
worden onder 2500 leerlingen een dezer dagen. BCH, BC Sparrenburg en wij, de
Maasshuttles, zullen hier extra op vermeld worden voor gratis proeflessen.
Begin dit jaar komt er een extra folder uit om Bad-mini-ton te gaan promoten samen met
andere sporten, voor kinderen die stoppen met Pukkiesport na hun 3e jaar Dit allemaal ook in
samenwerking met de afdeling S ‘sport. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Om het niveau van trainingen binnen de vereniging te verhogen, gaan we de komende
maand starten met Coach de Coach. Een cursus van NOF NSF, bijscholing voor onze
trainers en coaches. Deze cursus is ons aangeboden door de afdeling S ‘sport
‘s-Hertogenbosch. Ook gaan we starten om jongeren van onze vereniging in te gaan zetten
voor een praktijkgerichte cursus: Citytrainers. We zullen gebruik maken van talenten binnen
de vereniging. Dit met als doel: De Citytrainers gaan hun creatieve, sportieve,
organisatorische en sociale talenten aanscherpen en deze worden ingezet voor onze
vereniging.
Als klap op de vuurpijl gaan we iets nieuws doen, iets anders als anders, iets vernieuwends,
iets verassend, meer beleving met badminton! We gaan een Blacklight Badminton Event
organiseren, op zaterdag 20 april in de Maaspoorthal! Zet het maar vast in je agenda. Een
event voor iedereen, voor geheel ’s-Hertogenbosch. Jong-oud, wel of geen lid van de
Maasshuttles, wel of niet kunnen badmintonnen: VOOR IEDEREEN.
Er is al veel werk verzet en er gaat nog meer werk komen. Ik zal dus wederom een beroep
op jullie gaan doen in de toekomst, voor jullie hulp.
We gaan voor het “wij met zijn allen gevoel”!
Met sportieve groeten,
Frank Ligthart, voorzitter