Van het bestuur2018-03-31T19:39:58+02:00

Van de voorzitter december 2021

december 21st, 2021|

Beste sportvrienden….

Graag wil ik beginnen om jullie allemaal te bedanken voor jullie lidmaatschap het afgelopen jaar. Het ledenaantal is stabiel gebleven ondanks de coronatijd. Niets is meer als vanzelfsprekend. Ook het  komend jaar niet. Het is en blijft een rare tijd. Nu ik dit schrijf mogen we al enkele weken niet meer na 17 uur binnen sporten en we wachten op de komende persconferentie van 14 december wat we wel en niet meer mogen. Ik vrees helaas voor het laatste, dat de maatregelen aangescherpt  gaan worden voor een langere tijd. Mijn gevoel zegt tot na de carnaval. Niet dat ik pessimistisch ben, maar ik voel dat aan als realiteit.

In de afgelopen ALV van oktober hebben we weer een bestuurswisseling gehad. Renske en Patrick jullie beiden bedankt voor jullie inzet als bestuurslid in de afgelopen jaren als secretaris en begeleider van de jeugd. Renske zien we nog wekelijks terug als trainer van de jeugd op zaterdag en Patrick zullen we nog zeker teugzien op het veld.

Gelukkig hebben we een goede invulling gekregen met Lilianne Heemels als secretaris. Een functie die ze ruim acht jaar geleden ook al vervuld heeft. De jeugdcompetitie wordt begeleid via een duobaan: René van Nostrum samen met Myrthe van de Brugh. Ook Thijs van de Graaff heeft zich aangemeld als extra bestuurslid. Welkom allemaal We gaan er iets moois van maken de komende jaren. We blijven niet stilzitten.

De komende tijd krijgen alle vrijwilligers van de club de vraag of zij mee wille!n gaan werken aan twee ambities van de club:

  • Het versterken van de organisatie [met name trainers]
  • Een groei in ledenaantal

Dit jaar hebben we in samenwerking met de afdeling  ’S PORT van de gemeente ’s‑Hertogenbosch een clubkadercoach aangetrokken: Bart van de Water. Op basis van input van de vrijwilligers en eventueel gevraagde leden, aangevuld met eigen ervaringen van Bart en Robert Barclay van de afdeling ’S PORT zullen zij een advies uitbrengen aan het bestuur over hoe zij denken dat beide ambities gerealiseerd kunnen worden. In het verdere proces zullen zij ook De Maasshuttles  actief blijven ondersteunen.

Wat we de komende periode ook willen gaan doen, mits de maatregelen het toelaten, is een extra uur bowlen voor alle leden. We willen jullie allemaal een zetje in de rug geven na een zwaar coronajaar en voor wat er nog komen gaat. Jullie horen hier nog meer over wanneer we dit uur gaan inplannen.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en tot volgend jaar.

Met vriendelijk sportgroeten,

Frank Ligthart

Van de Voorzitter oktober 2020

oktober 13th, 2020|

Beste Sportvrienden,

Het blijft een rare tijd. Als ik dit artikel schrijf mogen we nog steeds binnen sporten, mits we de gedragsregels in acht nemen. De komende weken kunnen deze gedragsregels ook weer veranderen of aangescherpt worden. We kennen ze allemaal inmiddels, deze gedragsregels. Alsnog verzoek ik iedereen om deze in acht te nemen. Zeker als je besmet bent met het Coronavirus, maar ook bij klachten: Blijf thuis en kom NIET sporten. Ben je besmet met het Coronavirus, meld het wel aan het bestuur zodat wij de leden kunnen informeren!

Afgelopen zomer heeft onze hoofdtrainer Hennie Bruurmijn twee keer op een zaterdag tijdens de Maaspoort Summer Vibes een workshop gegeven in het Zilverpark. Zowel voor de jeugd als volwassenen heeft Hennie met hulp van Lynn en Jamie deze verzorgd. Voor een impressie kun je kijken op https://www.maaspoortsummervibes.nl . Mocht er volgend jaar weer een Maaspoort Summer Vibes komen dan zullen we zeker weer van de partij zijn. Enkele aanwezigen hebben zich inmiddels aangesloten voor de cursus. Het was een mooie promotie van de Maasshuttles.

Bij het aangaan van mijn voorzitterschap, inmiddels alweer 2 jaar geleden, heb ik gezegd dat ik er voor wil gaan om extra leden aan te trekken en dat ik jullie hulp daarvoor nodig heb.     Ik kan het niet alleen. Jullie hulp heb ik gekregen, mijn dank daarvoor aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen!                                                                                                      De ledenwervingscampagne hebben we opgestart met hulp van oa ’S-Portsupport, reclamebureau Liftoff en fotostudio  SOOW Pictures. Zij hebben pro deo meegewerkt in de marketing, foto-shoots en het ontwerpen van de posters en flyers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er 4 weken lang op alle in- en uitvalswegen van Den Bosch en Rosmalen op totaal 30 Billboards onze leden Thijs, Lynn, Jamie en moeder Katja prijkten met de slogan www.speelbadminton.nu . Tevens hebben we 15.000 flyers verzonden in de wijken Maaspoort, Empel, Groote Wielen, De Donk, De Haren en De Reit. Ook is er groot uitgepakt in de Rosbode en de Bosch Omroep met foto’s en redactionele stukken. Dit alles heeft ertoe geleid dat er zich 17 cursisten hebben aangemeld!! Ik ben hier zeer tevreden over en durf wel zeggen: ”missie geslaagd”.                                                                                                                                                  In November starten we met minimaal 11 nieuwe cursisten bij de jeugd, die zich hebben aangemeld via Sjors Sportief en een aantal volwassen cursisten. Met al deze nieuwe cursisten loopt ons ledenaantal op tot boven de 170 leden. Voor alle bestaande leden op dinsdag- en woensdagavond zal het soms iets inschikken zijn op de banen tijdens deze cursussen van een uur. Geef hen een goed huiselijk gevoel van de Maasshuttles!

Al met al zijn we goed bezig met de weg opwaarts !

Tot op het speelveld,

Groeten, Frank Ligthart

— Download versie —

Van de Voorzitter februari 2020

februari 20th, 2020|

Van de voorzitter
Beste sportvrienden,

Een nieuw kalenderjaar en een nieuw sportjaar bieden weer nieuwe kansen.
We blijven niet stil zitten met z’n allen en zijn dan ook druk in de weer om de Maasshuttles beter op de kaart te zetten in welke vorm dan ook.
Op Google zijn we beter te vinden en gaan we bovenaan staan bij het zoeken naar een badmintonclub in ’s-Hertogenbosch. Ook hebben we op zaterdag 1 februari het Bosch Sportakkoord getekend. Sterk en Samen-Buiten en Beter-Gezond en Wel-Zichtbaar en Toegankelijk-Veel en Vaardig zijn de ambities van dit Bosch Sportakkoord. Gelet op de belangrijke functies die sport kan vervullen voor het individu en voor de samenleving gaan we de lat wat hoger leggen.

Op zaterdag 28 maart gaan we wederom het Blacklight Badminton Event organiseren. We proberen meer mensen vanuit buitenaf naar dit evenement toe te trekken. Zet dit maar vast in je agenda en neem vrienden, collega’s en familieleden mee om er een gezellige middag van te maken.

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je hebt”, een spreuk van Albert Einstein. Om onze vereniging te laten groeien gaan we “out of the box” denken. Niet iets alleen op facebook zetten, een oproep in de krant of een flyer uitdelen. Nee, dat kunnen we allemaal. Komende weken gaan wij als bestuur naar jullie toe op verschillende speelavonden om jullie mening te vragen. We willen graag sparren over de volgende zaken: hoe we aan meer leden kunnen komen, wat vinden jullie leuk bij de Maasshuttles en wat zouden jullie veranderd willen hebben, hoe kunnen we onze vereniging anders maken t.o.v. de andere verenigingen. Mijn vraag is aan jullie ALLEMAAL: kom met ideeën! Denk out of the box, elk idee is wenselijk en het kan niet gek genoeg zijn. Wij zijn er voor jullie en jullie voor ons om mee te denken. Samen staan we sterk. In deze editie staan wel 20 verboden als een stok achter de deur om buiten je kaders te denken, als je die uit, dan krijg je een RODE kaart. Moet je dan weg? Nee, natuurlijk niet!

Achter de schermen hebben we ook gewerkt om onze vereniging veiliger te maken. De gedragsregels zijn voor trainers, coaches, begeleiders en bestuur aangescherpt en ondertekend en duidelijk op onze site gezet. Voor al deze mensen worden Verklaringen Omtrent Gedrag aangevraagd. We gaan ook met twee vertrouwenspersonen werken. Lilianne Hemels en Rob Ruijtenberg hebben zich beiden bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Via
vertrouwenscontactpersoon@maasshuttles.nl kun je hen beiden anoniem benaderen.
Schroom niet om hen te benaderen als je je niet veilig voelt of ergens mee zit. Elke Held Belt!

En, “last but not least”, verwelkom ik Hennie Bruurmijn als nieuwe trainer voor onze competitiespelers. Na het vertrek van Daan, onze vorige trainer, is het Stephan van de technische commissie snel gelukt om in contact te komen met Hennie. Super gedaan.

O ja, ook wil ik alle nieuwe vaders en moeders en opa’s van de Maasshuttles van harte feliciteren met Philine, Lotte, Lev en Jurre. Inmiddels te veel om op te noemen. Geniet vooral het eerste jaar van jullie kleine spruiten. Het eerste jaar vliegt voorbij en er veranderd veel in deze kleine mensenwereldjes.

Tot op het speelveld! Met sportieve sportgroeten, Frank Ligthart

–Download Versie–

Van de voorzitter Oktober 2019

oktober 10th, 2019|

Van de voorzitter

Beste sportvrienden,
Zo zit ik achter de laptop voor de grote vakantie “Van de voorzitter” te schrijven en voor je
het weet stomen we door naar de Herfsteditie. Time flies. Ik wil graag iedereen bedanken
voor de hoge opkomst op beide dagen van de ALV en het vertrouwen wat wij van jullie
allemaal hebben gekregen. Wij als bestuur werken achter de schermen constant om alles in
goede banen te leiden. Dit jaar was het een uitdaging om een sluitende begroting te maken
met het aantal leden dat inmiddels gestabiliseerd is, zonder dat het veel pijn zou doen. Om
de Maasshuttles financieel gezond te houden hebben we nog eens kritisch gekeken waar we
op konden bezuinigingen en hoe we een verhoging van de contributie konden doorvoeren,
zodat het dragelijk blijft voor iedereen. Daar zijn we met zijn allen uitgekomen. Nogmaals
dank allemaal voor het vertrouwen.

Ook super dat we nu volmondig hebben ingestemd om door te gaan met Daan, onze trainer,
voor de competitiespelers. Het vertrouwen is hoog in hem. Wij vinden als bestuur dat wij de
competitiespelers een goede trainer moeten kunnen bieden om voorwaarts te gaan en het
spel van alle competitiespelers op een hoger niveau te kunnen brengen.

Een punt van zorg blijft: het ledenaantal. Dit moet omhoog. Afgelopen seizoen is het niet
meer gedaald en is het stabiel gebleven. Op de afgelopen jaarmarkt van het KOM-festival te
Rosmalen, hebben we gestaan om ons te presenteren als Maasshuttles. Totaal hebben we
daar 109 belangstellenden gehad, een geweldig resultaat. Deze belangstellenden hebben
van ons allemaal een strandbal, een waardebon voor 4x gratis spelen en een vriendenbon
voor 4x gratis spelen gehad. Als nieuw lid mogen we verwelkomen Nalini Ramgoenan. Zij
heeft van ons een gratis jaarlidmaatschap gekregen, daar zij het dichts bij het aantal te raden
shuttles (in de vaas van de kraam) kwam. De vriendenwaardebon voor 4x gratis spelen
mogen jullie allemaal uitdelen aan wie dan ook. Maak er gebruik van en help ons aan een
hoger aantal leden. Betere ambassadeurs van de Maasshuttles als jullie zijn er niet.

Wij willen dat kinderen in een veilige omgeving sporten en dat ouders hen met een gerust
hart bij onze begeleiders in de sporthal kunnen achterlaten. Om dat te benadrukken hebben
al onze begeleiders zich geconformeerd aan de gedragsregels seksuele intimidatie van het
NOC*NSF. Komend seizoen gaan we ook een mannelijke en vrouwelijke
vertrouwenspersoon inzetten binnen de vereniging. Deze zijn te benaderen via de mail
vertrouwenspersoon@Maashuttles.nl. Ook voor alle trainers en bestuursleden gaan we een
Verklaring Omtrent Gedrag [VOG] aanvragen. Dit gaan we doen om de risico’s op
ongewenst gedrag in relatie tot leden van de Maasshuttles en trainers/begeleiders te
verkleinen/voorkomen.

Last but not least wil ik zowel Monique [TC commissie] als Frans [penningmeester] bedanken voor hun jarenlange inzet, kennis, loyaliteit en energie waarmee ze zich voor de
vereniging hebben ingezet. Met vol vertrouwen van het bestuur wordt hun functie
overgenomen door Lennart [penningmeester] en Stefan [TC commissie]. Welkom, fijn dat
jullie samen het stokje hebben overgenomen. Laten we er weer een mooi seizoen van
maken. Vergeet niet de vriendenwaardebon 4x gratis spelen uit te delen aan vrienden,
kennissen, familie, collega’s, buren etc. Wij gaan voor “het wij met z’n allen gevoel”.

Met sportieve groeten, Frank Ligthart, voorzitter

—Download Versie—

Van de voorzitter juli 2019

juli 1st, 2019|

Beste sportvrienden,

Het seizoen zit er weer bijna op en we staan weer aan de voordeur van de zomervakantie. De tijd gaat snel.

We hebben dit seizoen niet stil gezeten met z’n allen. Er is veel gesport en er zijn wederom kampioenschappen binnen gehaald. Ons eerste team met Merel, Renske, Edward en Patrick heeft het weer voor elkaar gekregen om bovenaan de lijst te eindigen en dit al 6 keer op een rij! Ook ons vijfde team met Claudia, Veerle, Joost, Lennart en Kevin heeft de titel binnen gehaald dit seizoen. Gefeliciteerd allemaal! We mogen er trots op zijn dat er van de zes teams, maar liefst twee bovenaan eindigen.

We zijn in dit seizoen gestart met een nieuwe trainer, Daan, die de competitiespelers ondersteunt en traint. Zowel Daan als de spelers zijn zeer enthousiast over deze trainingen. Welkom Daan, bij de Maasshuttles.

In de vorige editie van het Digikliertje heb ik mede gedeeld dat we iets nieuws gingen doen, iets anders als standaard, iets vernieuwends, meer beleving met badminton: Een Blacklight Badminton Event. Het was een groot succes! Iedereen, jong en oud, wel of geen competitiespelers vonden het een beleving. Stiekem trots was ik dat na deze zaterdag in de maandag editie van het Brabants Dagblad een kleurenfoto van dit Blacklight Badminton Event de voorpagina sierde. De Maasshuttles staan op de kaart en gaan nog meer op de kaart staan het komend seizoen. Dit event had niet plaats kunnen vinden zonder hulp van vele vrijwilligers en sponsoren. Mijn dank is dan ook groot aan ‘S-Port Support, Maaspoort Sport & Events, Kleefkracht, Rako Printing en Liftoff. Maar niet te vergeten: Totaal 10 enthousiaste leden van onze club hebben de schouders eronder gezet om het tot een succes te maken! Het “Wij met zijn allen gevoel”. Voor diegenen die het zijn misgelopen of het nog een keer willen beleven is er goed nieuws. Volgend jaar doen we het weer op Paaszaterdag, 11 april 2020. Schrijf die datum alvast in je agenda.

Wat gaan we nog meer doen komende tijd? Onze website krijgt een update met meer gerichte informatie en foto’s. Ook onze facebookpagina wordt herhaaldelijk voorzien van nieuwe informatie. Ook gaan we starten met Instagram, om ook de jeugd meer te bereiken. Badminton Nederland gaat landelijk de sport “Outdoor Badminton” extra op de kaart van Nederland zetten. In september gaan wij als Maasshuttles een activiteit plannen om dit “Outdoor Badminton” ook eens in het zonlicht te zetten tijdens een event. Weer een andere beleving van de sport badminton en dat allemaal bij de Maasshuttles.

Als laatste wens ik iedereen een prettige vakantie, geniet ervan en we zien elkaar zeer zeker aan het net in het komend seizoen Groeten, Frank, voorzitter

–Download versie–

Van de voorzitter februari 2019

februari 28th, 2019|

Van de voorzitter:
Beste Sportvrienden,

Inmiddels zijn we weer over de helft van het seizoen 2018/2019.
In de afgelopen periode heb ik niet stil gezeten en achter de schermen in deze periode
gesprekken gehad met veel instanties: De Bossche Badminton Federatie, Badminton Bond
Nederland, afdeling S ’sport Den Bosch, Maaspoort Events, BCH, BC Sparrenburg, Stichting
Super G en met Stichting de Schans.
Dit ten eerste met als doel om mij meer in te leven in de Badmintonwereld in de regio ‘sHertogenbosch en ten tweede, zoals ik in het vorige Digikliertje schreef, mij 100% in te
zetten om extra nieuwe leden te werven. Echter, dit kan ik niet alleen en heb jullie hulp daar
ook voor nodig. De hulp ga ik vast en zeker uit verschillende hoeken krijgen!
We hebben recent een enquête gehouden onder de leden. De uitkomsten hiervan lees je in
dit Digikliertje.
Daarnaast wil ik de sport Badminton proberen breder op de kaart zetten in ’s-Hertogenbosch.
In zijn algemeenheid gaat dit samen met oa de afdeling S ‘sport Den Bosch gebeuren. We
zullen gaan participeren met onder andere de Bossche Badminton Dagen en Super G sport.
Graag wil ik meer samen gaan werken met andere badmintonverenigingen in ’sHertogenbosch. Inmiddels heeft alle inzet er al toe geleid dat 3 verenigingen mee gaan
helpen met de Bossche Badminton Dagen. Er komt een extra flyer uit, die verspreid gaat
worden onder 2500 leerlingen een dezer dagen. BCH, BC Sparrenburg en wij, de
Maasshuttles, zullen hier extra op vermeld worden voor gratis proeflessen.
Begin dit jaar komt er een extra folder uit om Bad-mini-ton te gaan promoten samen met
andere sporten, voor kinderen die stoppen met Pukkiesport na hun 3e jaar Dit allemaal ook in
samenwerking met de afdeling S ‘sport. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Om het niveau van trainingen binnen de vereniging te verhogen, gaan we de komende
maand starten met Coach de Coach. Een cursus van NOF NSF, bijscholing voor onze
trainers en coaches. Deze cursus is ons aangeboden door de afdeling S ‘sport
‘s-Hertogenbosch. Ook gaan we starten om jongeren van onze vereniging in te gaan zetten
voor een praktijkgerichte cursus: Citytrainers. We zullen gebruik maken van talenten binnen
de vereniging. Dit met als doel: De Citytrainers gaan hun creatieve, sportieve,
organisatorische en sociale talenten aanscherpen en deze worden ingezet voor onze
vereniging.
Als klap op de vuurpijl gaan we iets nieuws doen, iets anders als anders, iets vernieuwends,
iets verassend, meer beleving met badminton! We gaan een Blacklight Badminton Event
organiseren, op zaterdag 20 april in de Maaspoorthal! Zet het maar vast in je agenda. Een
event voor iedereen, voor geheel ’s-Hertogenbosch. Jong-oud, wel of geen lid van de
Maasshuttles, wel of niet kunnen badmintonnen: VOOR IEDEREEN.
Er is al veel werk verzet en er gaat nog meer werk komen. Ik zal dus wederom een beroep
op jullie gaan doen in de toekomst, voor jullie hulp.
We gaan voor het “wij met zijn allen gevoel”!
Met sportieve groeten,
Frank Ligthart, voorzitter