Van het bestuur 2018-03-31T19:39:58+00:00

Van de voorzitter februari 2019

februari 28th, 2019|

Van de voorzitter:
Beste Sportvrienden,

Inmiddels zijn we weer over de helft van het seizoen 2018/2019.
In de afgelopen periode heb ik niet stil gezeten en achter de schermen in deze periode
gesprekken gehad met veel instanties: De Bossche Badminton Federatie, Badminton Bond
Nederland, afdeling S ’sport Den Bosch, Maaspoort Events, BCH, BC Sparrenburg, Stichting
Super G en met Stichting de Schans.
Dit ten eerste met als doel om mij meer in te leven in de Badmintonwereld in de regio ‘sHertogenbosch en ten tweede, zoals ik in het vorige Digikliertje schreef, mij 100% in te
zetten om extra nieuwe leden te werven. Echter, dit kan ik niet alleen en heb jullie hulp daar
ook voor nodig. De hulp ga ik vast en zeker uit verschillende hoeken krijgen!
We hebben recent een enquête gehouden onder de leden. De uitkomsten hiervan lees je in
dit Digikliertje.
Daarnaast wil ik de sport Badminton proberen breder op de kaart zetten in ’s-Hertogenbosch.
In zijn algemeenheid gaat dit samen met oa de afdeling S ‘sport Den Bosch gebeuren. We
zullen gaan participeren met onder andere de Bossche Badminton Dagen en Super G sport.
Graag wil ik meer samen gaan werken met andere badmintonverenigingen in ’sHertogenbosch. Inmiddels heeft alle inzet er al toe geleid dat 3 verenigingen mee gaan
helpen met de Bossche Badminton Dagen. Er komt een extra flyer uit, die verspreid gaat
worden onder 2500 leerlingen een dezer dagen. BCH, BC Sparrenburg en wij, de
Maasshuttles, zullen hier extra op vermeld worden voor gratis proeflessen.
Begin dit jaar komt er een extra folder uit om Bad-mini-ton te gaan promoten samen met
andere sporten, voor kinderen die stoppen met Pukkiesport na hun 3e jaar Dit allemaal ook in
samenwerking met de afdeling S ‘sport. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Om het niveau van trainingen binnen de vereniging te verhogen, gaan we de komende
maand starten met Coach de Coach. Een cursus van NOF NSF, bijscholing voor onze
trainers en coaches. Deze cursus is ons aangeboden door de afdeling S ‘sport
‘s-Hertogenbosch. Ook gaan we starten om jongeren van onze vereniging in te gaan zetten
voor een praktijkgerichte cursus: Citytrainers. We zullen gebruik maken van talenten binnen
de vereniging. Dit met als doel: De Citytrainers gaan hun creatieve, sportieve,
organisatorische en sociale talenten aanscherpen en deze worden ingezet voor onze
vereniging.
Als klap op de vuurpijl gaan we iets nieuws doen, iets anders als anders, iets vernieuwends,
iets verassend, meer beleving met badminton! We gaan een Blacklight Badminton Event
organiseren, op zaterdag 20 april in de Maaspoorthal! Zet het maar vast in je agenda. Een
event voor iedereen, voor geheel ’s-Hertogenbosch. Jong-oud, wel of geen lid van de
Maasshuttles, wel of niet kunnen badmintonnen: VOOR IEDEREEN.
Er is al veel werk verzet en er gaat nog meer werk komen. Ik zal dus wederom een beroep
op jullie gaan doen in de toekomst, voor jullie hulp.
We gaan voor het “wij met zijn allen gevoel”!
Met sportieve groeten,
Frank Ligthart, voorzitter

G-Toernooi België oktober 2018

februari 28th, 2019|

Op zaterdag 27 oktober 2018 vond het jaarlijkse G-badminton toernooi van Avalympics in het
Belgische Geel weer plaats. Om 08.00 uur vertrokken we vanaf sporthal de Maaspoort met 3
wagens richting België. De eerste spelers waren al dik voor vertrektijd aanwezig. Helaas
waren Wim Vermeulen en Gerard de Boer deze dag verhinderd, maar we hadden voldoende
chauffeurs en begeleiders die hen konden vervangen.  —Lees meer—

Juli 2018 Koningsdag G Team

februari 28th, 2019|

Koningsdag, vrijdag 27 april was het eindelijk zover. Het verlate kerstcadeau voor het
G-team gaat vandaag dan eindelijk uitgereikt worden. Even ter herinnering: Het is de wens
die onze begeleider Martien Rooijendijk tijdens de kerstperiode in de wensboom heeft
gehangen in het winkelcentrum Maaspoort en die door de BAG, Bewoners Advies Groep
Maaspoort, gehonoreerd werd. Er was gevraagd voor de spelers van het G-team om mooie
shirts, zodat onze spelers bij toernooien ook uniform kunnen verschijnen. Maar… het is meer
geworden dan een shirtje! Na enkele gesprekken gevoerd te hebben met de BAG en
Wijkraad Maaspoort, zijn we uitgekomen op een shirt en jas voor alle leden van het G-team
en voor de begeleiders een jack en jas. We zijn uiteraard zeer verrast dat dit mogelijk
gemaakt is!  —–Lees verder——–

Van de voorzitter augustus 2018

november 15th, 2018|

Beste leden, vrijwilligers en relaties van de Maasshuttles,

Dit wordt aan het einde van weer een actierijk verenigingsjaar en ruim 8 jaar
voorzitterschap mijn 25e en laatste “VAN DE VOORZITTER” voor het vroegere
papieren en nu digitale Kliertje.

Het verenigingsjaar 2017-2018 is voor Badmintonvereniging de Maasshuttles met vele
sportieve en organisatorische hoogtepunten weer voorbijgevlogen. Zo maar wat activiteiten
naast de reguliere speelavonden en competities die de revue zijn gepasseerd:
Deelname van het g-team aan een toernooi in Geel en een uitwisseling met BC Tilburg,
het immer succesvolle sneeuwballentoernooi in januari, de organisatie van een open
HEBRIS seniorentoernooi en een open HEBRIS jeugdtoernooi, promotie van de vereniging
tijdens Koningsdag in de Schans, op 30 juni in de Gabrielschool en op 1 juli bij de
Informatiemarkt in de Schans en de uitreiking van sportkleding voor spelers en begeleiders
van het g-team.

De website is vernieuwd, de nieuwe wedstrijdshirts zijn naar ieders tevredenheid in gebruik
genomen, een nieuwe beachflag voor promotiedoeleinden is gearriveerd en een nieuwe loot
aan de vereniging, het bad-mini-ton, is opgestart.
Over veel activiteiten van de afgelopen maanden kunt u verslagen in dit Digi-kliertje lezen!
Het tweede deel van de competitie is inmiddels weer succesvol afgesloten. Onze
jeugdspelers hebben hun beste beentje voorgezet en ik wil de spelers, begeleiders en trainer
van harte feliciteren met de behaalde successen.

De senioren hebben een geslaagde competitie achter de rug. Ook hier felicitaties voor de
spelers, teamleiders en trainer. Onlangs hebben we afscheid genomen van de
seniorentrainer Anthony Litsenburg. Onder zijn bezielende leiding hebben onze teams een
grote stap voorwaarts gemaakt en is ons eerste team uitgegroeid tot regelmatige kampioen
van de BBF. Helaas kunnen we nog geen vervanger voor Anthony presenteren.
Het aantal leden van BV de Maasshuttles is dit jaar enigszins gedaald. Bij de senioren zijn
de maandag- en dinsdagavond goed bezet. Op woensdag kunnen we altijd nog nieuwe
leden gebruiken. Structureel krijgen nieuwe recreantenleden, indien zij dat wensen, les om
hun vaardigheden zo snel mogelijk op peil te brengen.

Bij de jeugd kunnen nog wel wat extra leden worden geplaatst. De focus zal in het komende
seizoen worden gelegd op de aanwas van jeugdleden.

Op bestuurlijk niveau zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Aan het begin van het seizoen
2017-2018 hebben we vrij onverwacht afscheid genomen van de leider van de recreanten
Piet Huinink. De vacature is nog niet ingevuld. Op de Algemene Ledenvergadering in
september a.s. zijn Arnold van Houtum en Wim Vermeulen aftredend en niet herkiesbaar.
Drie vacatures zijn wat teveel van het goede en om de aandacht te vragen voor de ontstane
problematiek heeft het bestuur op drie speelavonden een korte maar krachtige
ledenraadpleging gehouden om kandidaat-bestuursleden te vinden. Dit was niet zonder
succes, want er hebben zich twee leden aangemeld als kandidaat-bestuurslid, in principe
voor de functies voorzitter en ledenadministrateur. Beide kandidaten zijn al lange tijd lid van
de vereniging en naar mening van het bestuur zeer gekwalificeerd. Het bestuur zal op de
ALV in september beide kandidaten voordragen om gekozen te worden als bestuurslid.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer gestart. De reserveringen
van de zaalhuur zijn de deur uit en de leiders van de senioren en de jeugd zijn bezig met het
invullen/aanvullen van de competitieteams. Een aantal recreanten van de jeugd stroomt door
naar de competitie en een aantal oudere jeugdleden stroomt door naar de senioren.

Het verenigingsjaar 2017-2018 is succesvol verlopen en dat is naast de grote inzet van mijn
medebestuursleden zeker te danken aan de trainers en alle vrijwilligers die op vele fronten
binnen de vereniging actief zijn. Vrijwilligers zijn de smeerolie voor een goed draaiende
vereniging. Daar waar het nog beter kan willen wij dat graag van u horen.

Ik wens alle leden en vrijwilligers een welverdiende, zonnige vakantie en hoop eenieder
vanaf 20 augustus uitgerust weer terug te zien.
Wim Vermeulen, voorzitter

Van de voorzitter januari 2018

maart 31st, 2018|

Beste leden van de Maasshuttles,

Als de wintereditie van het Digi-Kliertje u bereikt is de tweede helft van het verenigingsjaar
2017-2018 al weer flink op dreef. De eerste helft van dit seizoen zijn de jeugd- en senioren
leden van de Maasshuttles als vanouds weer succesvol bezig geweest in hun competities.
Leden van het g-team namen deel aan het mooie jaarlijks toernooi in het Belgische Geel. Het
op 13 januari gehouden jaarlijkse sneeuwballentoernooi is inmiddels een traditie en met 40
deelnemers weer een groot succes geworden. Andere positieve ontwikkelingen zijn de
subsidie die het g-team krijgt voor het aanschaffen van wedstrijdshirts, de vrijkaartjes voor
leden van de Maasshuttles voor de finale van het Nederlands Kampioenschap Badminton
voor clubteams, het opstarten van het bad-MINI-ton voor jeugdleden vanaf 4 jaar en het in
de lucht komen van onze vernieuwde website. De TC organiseert op 22 april a.s. in de
Schutskamp een open HEBRIS-badmintontoernooi voor senioren en op 3 juni organiseert de
Jeugdafdeling een HEBRIS-badmintontoernooi voor de jeugd in de Schans. Van alle
activiteiten vindt de lezer verslagen of informatie in dit Digikliertje.

Dan een geheel ander maar belangrijk en actueel onderwerp binnen de Nederlandse
sportwereld. Het bestuur van BV de Maasshuttles wil dat kinderen in een veilige omgeving
kunnen sporten en dat ouders hun kinderen met een gerust hart bij onze begeleiders in de
sporthal kunnen achterlaten. Daarom vraagt het bestuur aan alle jeugdbegeleiders en
begeleiders van het g-team zich te conformeren aan de door het NOC*NSF opgestelde
“Gedragsregels seksuele intimidatie”. De gedragsregels zullen aan alle begeleiders worden
overhandigd en toegelicht.

U ziet, door leden, trainers en begeleiders in de zaal en door het bestuur voor en achter de
schermen wordt er hard gewerkt aan het heden en de toekomst van de vereniging. Daarom
is het jammer dat de oproep aan leden en ouders van jeugdleden om het bestuur mede vorm
te geven geen positieve reacties oplevert. De bestaande vacature en de op korte termijn
verwachte vacatures binnen het bestuur dienen te worden ingevuld om de continuïteit van de
vereniging te waarborgen. Gaarne uw aandacht en wij hopen op uw positieve reactie op de
oproep elders in dit Digikliertje.

Al met al staan er het komende half jaar een groot aantal activiteiten op de rol en ik ben
ervan overtuigd dat door de inzet van leden, trainers, begeleiders en bestuursleden medio
2018 weer verhaald kan worden over mooi successen.

Wim Vermeulen, voorzitter.

Jeugd in actie!

januari 31st, 2018|

Trainingen
Tijdens de eerste training moest de jeugd weer even wennen en natuurlijk
uitgebreid bijkletsen. Maar.. daarna zijn onze jeugdleden weer hard gaan
trainen om zichzelf te verbeteren en er weer een mooi seizoen van te maken!
Ook dit jaar doen veel jeugdleden weer mee aan de extra training op de
dinsdagavond. Daarnaast gaan er ook een aantal jeugdleden meetrainen op
de maandag bij de senioren.

Een goede start van de competitie bij onze jeugd!
Team 1 heeft de eerste wedstrijd met 13-3 gewonnen, Team 2 begon met een
uitwedstrijd die helaas met 11-5 verloren werd. Team 4 had de wedstrijd thuis
tegen BC Slamis ’67, een club die nieuw is in de BBF. Deze wedstrijd werd met
14-2 gewonnen. Team 5 moest uit spelen tegen BC Slamis ’67 in Uden. Deze
wedstrijd werd met 16-0 gewonnen. Voor team 6, dat voor het eerst competitie
speelt, begon de competitie anders dan gehoopt. De wedstrijd werd afgelast
door de tegenstander en werd daardoor wel met 16-0 gewonnen. Het team
baalde er wel flink van, want ze hebben juist zin in hun competitie-avontuur. Ze
hebben zelfs een mascotte in het leven geroepen voor hun team, al moet er
nog wel even een nieuw shirt voor deze mascotte besteld worden!