Van het bestuur2018-03-31T19:39:58+02:00

Juli 2018 Koningsdag G Team

februari 28th, 2019|

Koningsdag, vrijdag 27 april was het eindelijk zover. Het verlate kerstcadeau voor het
G-team gaat vandaag dan eindelijk uitgereikt worden. Even ter herinnering: Het is de wens
die onze begeleider Martien Rooijendijk tijdens de kerstperiode in de wensboom heeft
gehangen in het winkelcentrum Maaspoort en die door de BAG, Bewoners Advies Groep
Maaspoort, gehonoreerd werd. Er was gevraagd voor de spelers van het G-team om mooie
shirts, zodat onze spelers bij toernooien ook uniform kunnen verschijnen. Maar… het is meer
geworden dan een shirtje! Na enkele gesprekken gevoerd te hebben met de BAG en
Wijkraad Maaspoort, zijn we uitgekomen op een shirt en jas voor alle leden van het G-team
en voor de begeleiders een jack en jas. We zijn uiteraard zeer verrast dat dit mogelijk
gemaakt is!  —–Lees verder——–

Van de voorzitter augustus 2018

november 15th, 2018|

Beste leden, vrijwilligers en relaties van de Maasshuttles,

Dit wordt aan het einde van weer een actierijk verenigingsjaar en ruim 8 jaar
voorzitterschap mijn 25e en laatste “VAN DE VOORZITTER” voor het vroegere
papieren en nu digitale Kliertje.

Het verenigingsjaar 2017-2018 is voor Badmintonvereniging de Maasshuttles met vele
sportieve en organisatorische hoogtepunten weer voorbijgevlogen. Zo maar wat activiteiten
naast de reguliere speelavonden en competities die de revue zijn gepasseerd:
Deelname van het g-team aan een toernooi in Geel en een uitwisseling met BC Tilburg,
het immer succesvolle sneeuwballentoernooi in januari, de organisatie van een open
HEBRIS seniorentoernooi en een open HEBRIS jeugdtoernooi, promotie van de vereniging
tijdens Koningsdag in de Schans, op 30 juni in de Gabrielschool en op 1 juli bij de
Informatiemarkt in de Schans en de uitreiking van sportkleding voor spelers en begeleiders
van het g-team.

De website is vernieuwd, de nieuwe wedstrijdshirts zijn naar ieders tevredenheid in gebruik
genomen, een nieuwe beachflag voor promotiedoeleinden is gearriveerd en een nieuwe loot
aan de vereniging, het bad-mini-ton, is opgestart.
Over veel activiteiten van de afgelopen maanden kunt u verslagen in dit Digi-kliertje lezen!
Het tweede deel van de competitie is inmiddels weer succesvol afgesloten. Onze
jeugdspelers hebben hun beste beentje voorgezet en ik wil de spelers, begeleiders en trainer
van harte feliciteren met de behaalde successen.

De senioren hebben een geslaagde competitie achter de rug. Ook hier felicitaties voor de
spelers, teamleiders en trainer. Onlangs hebben we afscheid genomen van de
seniorentrainer Anthony Litsenburg. Onder zijn bezielende leiding hebben onze teams een
grote stap voorwaarts gemaakt en is ons eerste team uitgegroeid tot regelmatige kampioen
van de BBF. Helaas kunnen we nog geen vervanger voor Anthony presenteren.
Het aantal leden van BV de Maasshuttles is dit jaar enigszins gedaald. Bij de senioren zijn
de maandag- en dinsdagavond goed bezet. Op woensdag kunnen we altijd nog nieuwe
leden gebruiken. Structureel krijgen nieuwe recreantenleden, indien zij dat wensen, les om
hun vaardigheden zo snel mogelijk op peil te brengen.

Bij de jeugd kunnen nog wel wat extra leden worden geplaatst. De focus zal in het komende
seizoen worden gelegd op de aanwas van jeugdleden.

Op bestuurlijk niveau zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Aan het begin van het seizoen
2017-2018 hebben we vrij onverwacht afscheid genomen van de leider van de recreanten
Piet Huinink. De vacature is nog niet ingevuld. Op de Algemene Ledenvergadering in
september a.s. zijn Arnold van Houtum en Wim Vermeulen aftredend en niet herkiesbaar.
Drie vacatures zijn wat teveel van het goede en om de aandacht te vragen voor de ontstane
problematiek heeft het bestuur op drie speelavonden een korte maar krachtige
ledenraadpleging gehouden om kandidaat-bestuursleden te vinden. Dit was niet zonder
succes, want er hebben zich twee leden aangemeld als kandidaat-bestuurslid, in principe
voor de functies voorzitter en ledenadministrateur. Beide kandidaten zijn al lange tijd lid van
de vereniging en naar mening van het bestuur zeer gekwalificeerd. Het bestuur zal op de
ALV in september beide kandidaten voordragen om gekozen te worden als bestuurslid.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer gestart. De reserveringen
van de zaalhuur zijn de deur uit en de leiders van de senioren en de jeugd zijn bezig met het
invullen/aanvullen van de competitieteams. Een aantal recreanten van de jeugd stroomt door
naar de competitie en een aantal oudere jeugdleden stroomt door naar de senioren.

Het verenigingsjaar 2017-2018 is succesvol verlopen en dat is naast de grote inzet van mijn
medebestuursleden zeker te danken aan de trainers en alle vrijwilligers die op vele fronten
binnen de vereniging actief zijn. Vrijwilligers zijn de smeerolie voor een goed draaiende
vereniging. Daar waar het nog beter kan willen wij dat graag van u horen.

Ik wens alle leden en vrijwilligers een welverdiende, zonnige vakantie en hoop eenieder
vanaf 20 augustus uitgerust weer terug te zien.
Wim Vermeulen, voorzitter

Van de voorzitter januari 2018

maart 31st, 2018|

Beste leden van de Maasshuttles,

Als de wintereditie van het Digi-Kliertje u bereikt is de tweede helft van het verenigingsjaar
2017-2018 al weer flink op dreef. De eerste helft van dit seizoen zijn de jeugd- en senioren
leden van de Maasshuttles als vanouds weer succesvol bezig geweest in hun competities.
Leden van het g-team namen deel aan het mooie jaarlijks toernooi in het Belgische Geel. Het
op 13 januari gehouden jaarlijkse sneeuwballentoernooi is inmiddels een traditie en met 40
deelnemers weer een groot succes geworden. Andere positieve ontwikkelingen zijn de
subsidie die het g-team krijgt voor het aanschaffen van wedstrijdshirts, de vrijkaartjes voor
leden van de Maasshuttles voor de finale van het Nederlands Kampioenschap Badminton
voor clubteams, het opstarten van het bad-MINI-ton voor jeugdleden vanaf 4 jaar en het in
de lucht komen van onze vernieuwde website. De TC organiseert op 22 april a.s. in de
Schutskamp een open HEBRIS-badmintontoernooi voor senioren en op 3 juni organiseert de
Jeugdafdeling een HEBRIS-badmintontoernooi voor de jeugd in de Schans. Van alle
activiteiten vindt de lezer verslagen of informatie in dit Digikliertje.

Dan een geheel ander maar belangrijk en actueel onderwerp binnen de Nederlandse
sportwereld. Het bestuur van BV de Maasshuttles wil dat kinderen in een veilige omgeving
kunnen sporten en dat ouders hun kinderen met een gerust hart bij onze begeleiders in de
sporthal kunnen achterlaten. Daarom vraagt het bestuur aan alle jeugdbegeleiders en
begeleiders van het g-team zich te conformeren aan de door het NOC*NSF opgestelde
“Gedragsregels seksuele intimidatie”. De gedragsregels zullen aan alle begeleiders worden
overhandigd en toegelicht.

U ziet, door leden, trainers en begeleiders in de zaal en door het bestuur voor en achter de
schermen wordt er hard gewerkt aan het heden en de toekomst van de vereniging. Daarom
is het jammer dat de oproep aan leden en ouders van jeugdleden om het bestuur mede vorm
te geven geen positieve reacties oplevert. De bestaande vacature en de op korte termijn
verwachte vacatures binnen het bestuur dienen te worden ingevuld om de continuïteit van de
vereniging te waarborgen. Gaarne uw aandacht en wij hopen op uw positieve reactie op de
oproep elders in dit Digikliertje.

Al met al staan er het komende half jaar een groot aantal activiteiten op de rol en ik ben
ervan overtuigd dat door de inzet van leden, trainers, begeleiders en bestuursleden medio
2018 weer verhaald kan worden over mooi successen.

Wim Vermeulen, voorzitter.

Jeugd in actie!

januari 31st, 2018|

Trainingen
Tijdens de eerste training moest de jeugd weer even wennen en natuurlijk
uitgebreid bijkletsen. Maar.. daarna zijn onze jeugdleden weer hard gaan
trainen om zichzelf te verbeteren en er weer een mooi seizoen van te maken!
Ook dit jaar doen veel jeugdleden weer mee aan de extra training op de
dinsdagavond. Daarnaast gaan er ook een aantal jeugdleden meetrainen op
de maandag bij de senioren.

Een goede start van de competitie bij onze jeugd!
Team 1 heeft de eerste wedstrijd met 13-3 gewonnen, Team 2 begon met een
uitwedstrijd die helaas met 11-5 verloren werd. Team 4 had de wedstrijd thuis
tegen BC Slamis ’67, een club die nieuw is in de BBF. Deze wedstrijd werd met
14-2 gewonnen. Team 5 moest uit spelen tegen BC Slamis ’67 in Uden. Deze
wedstrijd werd met 16-0 gewonnen. Voor team 6, dat voor het eerst competitie
speelt, begon de competitie anders dan gehoopt. De wedstrijd werd afgelast
door de tegenstander en werd daardoor wel met 16-0 gewonnen. Het team
baalde er wel flink van, want ze hebben juist zin in hun competitie-avontuur. Ze
hebben zelfs een mascotte in het leven geroepen voor hun team, al moet er
nog wel even een nieuw shirt voor deze mascotte besteld worden!

Oproep voor begeleider bij het G-team

januari 31st, 2018|

Het gezelligste team van de Maasshuttles telt op dit moment 12 leden en speelt
iedere woensdag van 20.00 uur tot circa 21.30 uur in de Maaspoort S&E. We streven ernaar om iedere
speelavond met 3 begeleiders aanwezig te zijn. De huidige 5 begeleiders spelen in toerbeurt samen met
onze leden en kunnen nog wel 1 of 2 collega’s gebruiken! Heb jij nog wat tijd over, dan zou het fijn zijn
als je ons team komt versterken. Affiniteit met de doelgroep is belangrijker dan je eigen spelniveau. Het
zou helemaal mooi zijn als je een vrouwelijke collega kunt worden want het huidige begeleidingsteam
bestaat louter uit mannen. En… als je er snel bij bent kun je zaterdag 28 oktober mee naar België waar
onze spelers/speelsters weer deelnemen aan een groots toernooi in Geel. Wij heten je van harte welkom
op onze speelavond om de sfeer te proeven. De nodige info kun je krijgen bij Wim Vermeulen of de
teamleden Gerard de Boer, Hans van der Sloot, Martien Rooijendijk en Wim Verhoef. e-mail:
voorzitter@maasshuttles.nl tel 06-47027146

Jij lid van het bestuur van de Maasshuttles?

december 15th, 2017|

Zoals jullie weten is er na de laatste ALV (Algemene Ledenvergadering) een vacature in het
bestuur, omdat Piet Huinink, leider van de recreanten, zich na vele jaren trouwe dienst niet
herkiesbaar heeft gesteld en een kandidaat bestuurslid ontbrak.
Naast de bestaande vacature leider van de recreanten ontstaan in september 2018 de vacature
“voorzitter” en op een nog niet nader bepaald tijdstip de vacature “penningmeester”. Het
bestuur gaat leden/ouders van leden benaderen voor invulling van deze taken, maar nodigt een
ieder van harte uit om zich te melden als kandidaat bestuurslid!
Het huidige bestuur is een harmonieus team dat 10 keer per jaar vergadert over de lopende zaken
en het beleid van de vereniging. Tevens wordt de ALV voorbereid, uitgeschreven en bijgewoond.
De diverse taken binnen de vereniging zijn/worden door het bestuur onderling verdeeld. Naast de
bovengenoemde algemene taken zijn er specifieke verantwoordelijkheden voor de diverse
functies:
De leider van de recreanten is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de recreanten op de
dinsdag- en woensdagavond, vangt de nieuwe leden op, zorgt voor hun inschrijving en biedt ze les
aan. Hij/zij kan hierbij op de steun rekenen van bestaande en/of nieuw te werven vrijwilligers met
wie hij/zij over de gang van zaken overlegt en taken verdeelt.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Aan de inkomstenkant
int hij/zij vier keer per jaar de contributie per automatische incasso en één maal per jaar de
trainingsbijdrage voor de competitiespelers, de bijdrage voor de extra training van de jeugd, de
aanschaf van de wedstrijdshirts en de bijdragen van toernooien. Verder wordt samen met de
secretaris de subsidie voor de jeugdleden aangevraagd. Aan de uitgavekant staan de controle van
alle rekeningen en de betaling daarvan. Hierbij valt te denken aan de zaalhuur, trainer, shuttles,
diverse declaraties, verzekering en overige bestuurskosten. Hij/zij verzorgt het exploitatieoverzicht
aan het eind van het seizoen, stelt de balans op, maakt een begroting voor het nieuwe
seizoen en legt deze ter controle voor aan de kascontrolecommissie.
De voorzitter bereidt in overleg met de secretaris alle vergaderingen voor en zit deze daarna
voor. Hij houdt zich op de hoogte van de het reilen en zeilen van de vereniging door met enige
regelmaat de diverse activiteiten van de vereniging te bezoeken, initieert nieuw beleid, verzorgt
artikelen in ‘t Digikliertje.
Daarnaast representeert de voorzitter de vereniging bij overleg of bijeenkomsten van derden zoals
de BBF, afdeling Sport van de gemeente, etc.
Een representatief bestuur is de smeerolie van de vereniging!
Wij hopen daarom dat jij daarvan deel wilt uit maken. Je staat daarbij nooit alleen want naast je
collegae bestuursleden staan er binnen de vereniging altijd een groot aantal vrijwilligers paraat.
Je belangstelling kenbaar maken of inlichtingen inwinnen kan altijd bij de huidige bestuursleden;
Renske van Kilsdonk, Frans Kluytmans, Arnold van Houtum, Monique van de Kieboom, Patrick Boer
en Wim Vermeulen.
Renske: secretariaat@maasshuttles.nl tel 06-23915926
Wim: voorzitter@maasshuttles.nl tel 06-47027146