Beste leden, vrijwilligers en relaties van de Maasshuttles,

Dit wordt aan het einde van weer een actierijk verenigingsjaar en ruim 8 jaar
voorzitterschap mijn 25e en laatste “VAN DE VOORZITTER” voor het vroegere
papieren en nu digitale Kliertje.

Het verenigingsjaar 2017-2018 is voor Badmintonvereniging de Maasshuttles met vele
sportieve en organisatorische hoogtepunten weer voorbijgevlogen. Zo maar wat activiteiten
naast de reguliere speelavonden en competities die de revue zijn gepasseerd:
Deelname van het g-team aan een toernooi in Geel en een uitwisseling met BC Tilburg,
het immer succesvolle sneeuwballentoernooi in januari, de organisatie van een open
HEBRIS seniorentoernooi en een open HEBRIS jeugdtoernooi, promotie van de vereniging
tijdens Koningsdag in de Schans, op 30 juni in de Gabrielschool en op 1 juli bij de
Informatiemarkt in de Schans en de uitreiking van sportkleding voor spelers en begeleiders
van het g-team.

De website is vernieuwd, de nieuwe wedstrijdshirts zijn naar ieders tevredenheid in gebruik
genomen, een nieuwe beachflag voor promotiedoeleinden is gearriveerd en een nieuwe loot
aan de vereniging, het bad-mini-ton, is opgestart.
Over veel activiteiten van de afgelopen maanden kunt u verslagen in dit Digi-kliertje lezen!
Het tweede deel van de competitie is inmiddels weer succesvol afgesloten. Onze
jeugdspelers hebben hun beste beentje voorgezet en ik wil de spelers, begeleiders en trainer
van harte feliciteren met de behaalde successen.

De senioren hebben een geslaagde competitie achter de rug. Ook hier felicitaties voor de
spelers, teamleiders en trainer. Onlangs hebben we afscheid genomen van de
seniorentrainer Anthony Litsenburg. Onder zijn bezielende leiding hebben onze teams een
grote stap voorwaarts gemaakt en is ons eerste team uitgegroeid tot regelmatige kampioen
van de BBF. Helaas kunnen we nog geen vervanger voor Anthony presenteren.
Het aantal leden van BV de Maasshuttles is dit jaar enigszins gedaald. Bij de senioren zijn
de maandag- en dinsdagavond goed bezet. Op woensdag kunnen we altijd nog nieuwe
leden gebruiken. Structureel krijgen nieuwe recreantenleden, indien zij dat wensen, les om
hun vaardigheden zo snel mogelijk op peil te brengen.

Bij de jeugd kunnen nog wel wat extra leden worden geplaatst. De focus zal in het komende
seizoen worden gelegd op de aanwas van jeugdleden.

Op bestuurlijk niveau zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Aan het begin van het seizoen
2017-2018 hebben we vrij onverwacht afscheid genomen van de leider van de recreanten
Piet Huinink. De vacature is nog niet ingevuld. Op de Algemene Ledenvergadering in
september a.s. zijn Arnold van Houtum en Wim Vermeulen aftredend en niet herkiesbaar.
Drie vacatures zijn wat teveel van het goede en om de aandacht te vragen voor de ontstane
problematiek heeft het bestuur op drie speelavonden een korte maar krachtige
ledenraadpleging gehouden om kandidaat-bestuursleden te vinden. Dit was niet zonder
succes, want er hebben zich twee leden aangemeld als kandidaat-bestuurslid, in principe
voor de functies voorzitter en ledenadministrateur. Beide kandidaten zijn al lange tijd lid van
de vereniging en naar mening van het bestuur zeer gekwalificeerd. Het bestuur zal op de
ALV in september beide kandidaten voordragen om gekozen te worden als bestuurslid.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer gestart. De reserveringen
van de zaalhuur zijn de deur uit en de leiders van de senioren en de jeugd zijn bezig met het
invullen/aanvullen van de competitieteams. Een aantal recreanten van de jeugd stroomt door
naar de competitie en een aantal oudere jeugdleden stroomt door naar de senioren.

Het verenigingsjaar 2017-2018 is succesvol verlopen en dat is naast de grote inzet van mijn
medebestuursleden zeker te danken aan de trainers en alle vrijwilligers die op vele fronten
binnen de vereniging actief zijn. Vrijwilligers zijn de smeerolie voor een goed draaiende
vereniging. Daar waar het nog beter kan willen wij dat graag van u horen.

Ik wens alle leden en vrijwilligers een welverdiende, zonnige vakantie en hoop eenieder
vanaf 20 augustus uitgerust weer terug te zien.
Wim Vermeulen, voorzitter