Beste sportvrienden….

Graag wil ik beginnen om jullie allemaal te bedanken voor jullie lidmaatschap het afgelopen jaar. Het ledenaantal is stabiel gebleven ondanks de coronatijd. Niets is meer als vanzelfsprekend. Ook het  komend jaar niet. Het is en blijft een rare tijd. Nu ik dit schrijf mogen we al enkele weken niet meer na 17 uur binnen sporten en we wachten op de komende persconferentie van 14 december wat we wel en niet meer mogen. Ik vrees helaas voor het laatste, dat de maatregelen aangescherpt  gaan worden voor een langere tijd. Mijn gevoel zegt tot na de carnaval. Niet dat ik pessimistisch ben, maar ik voel dat aan als realiteit.

In de afgelopen ALV van oktober hebben we weer een bestuurswisseling gehad. Renske en Patrick jullie beiden bedankt voor jullie inzet als bestuurslid in de afgelopen jaren als secretaris en begeleider van de jeugd. Renske zien we nog wekelijks terug als trainer van de jeugd op zaterdag en Patrick zullen we nog zeker teugzien op het veld.

Gelukkig hebben we een goede invulling gekregen met Lilianne Heemels als secretaris. Een functie die ze ruim acht jaar geleden ook al vervuld heeft. De jeugdcompetitie wordt begeleid via een duobaan: René van Nostrum samen met Myrthe van de Brugh. Ook Thijs van de Graaff heeft zich aangemeld als extra bestuurslid. Welkom allemaal We gaan er iets moois van maken de komende jaren. We blijven niet stilzitten.

De komende tijd krijgen alle vrijwilligers van de club de vraag of zij mee wille!n gaan werken aan twee ambities van de club:

  • Het versterken van de organisatie [met name trainers]
  • Een groei in ledenaantal

Dit jaar hebben we in samenwerking met de afdeling  ’S PORT van de gemeente ’s‑Hertogenbosch een clubkadercoach aangetrokken: Bart van de Water. Op basis van input van de vrijwilligers en eventueel gevraagde leden, aangevuld met eigen ervaringen van Bart en Robert Barclay van de afdeling ’S PORT zullen zij een advies uitbrengen aan het bestuur over hoe zij denken dat beide ambities gerealiseerd kunnen worden. In het verdere proces zullen zij ook De Maasshuttles  actief blijven ondersteunen.

Wat we de komende periode ook willen gaan doen, mits de maatregelen het toelaten, is een extra uur bowlen voor alle leden. We willen jullie allemaal een zetje in de rug geven na een zwaar coronajaar en voor wat er nog komen gaat. Jullie horen hier nog meer over wanneer we dit uur gaan inplannen.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en tot volgend jaar.

Met vriendelijk sportgroeten,

Frank Ligthart