Beste leden van de Maasshuttles,

Als de wintereditie van het Digi-Kliertje u bereikt is de tweede helft van het verenigingsjaar
2017-2018 al weer flink op dreef. De eerste helft van dit seizoen zijn de jeugd- en senioren
leden van de Maasshuttles als vanouds weer succesvol bezig geweest in hun competities.
Leden van het g-team namen deel aan het mooie jaarlijks toernooi in het Belgische Geel. Het
op 13 januari gehouden jaarlijkse sneeuwballentoernooi is inmiddels een traditie en met 40
deelnemers weer een groot succes geworden. Andere positieve ontwikkelingen zijn de
subsidie die het g-team krijgt voor het aanschaffen van wedstrijdshirts, de vrijkaartjes voor
leden van de Maasshuttles voor de finale van het Nederlands Kampioenschap Badminton
voor clubteams, het opstarten van het bad-MINI-ton voor jeugdleden vanaf 4 jaar en het in
de lucht komen van onze vernieuwde website. De TC organiseert op 22 april a.s. in de
Schutskamp een open HEBRIS-badmintontoernooi voor senioren en op 3 juni organiseert de
Jeugdafdeling een HEBRIS-badmintontoernooi voor de jeugd in de Schans. Van alle
activiteiten vindt de lezer verslagen of informatie in dit Digikliertje.

Dan een geheel ander maar belangrijk en actueel onderwerp binnen de Nederlandse
sportwereld. Het bestuur van BV de Maasshuttles wil dat kinderen in een veilige omgeving
kunnen sporten en dat ouders hun kinderen met een gerust hart bij onze begeleiders in de
sporthal kunnen achterlaten. Daarom vraagt het bestuur aan alle jeugdbegeleiders en
begeleiders van het g-team zich te conformeren aan de door het NOC*NSF opgestelde
“Gedragsregels seksuele intimidatie”. De gedragsregels zullen aan alle begeleiders worden
overhandigd en toegelicht.

U ziet, door leden, trainers en begeleiders in de zaal en door het bestuur voor en achter de
schermen wordt er hard gewerkt aan het heden en de toekomst van de vereniging. Daarom
is het jammer dat de oproep aan leden en ouders van jeugdleden om het bestuur mede vorm
te geven geen positieve reacties oplevert. De bestaande vacature en de op korte termijn
verwachte vacatures binnen het bestuur dienen te worden ingevuld om de continuïteit van de
vereniging te waarborgen. Gaarne uw aandacht en wij hopen op uw positieve reactie op de
oproep elders in dit Digikliertje.

Al met al staan er het komende half jaar een groot aantal activiteiten op de rol en ik ben
ervan overtuigd dat door de inzet van leden, trainers, begeleiders en bestuursleden medio
2018 weer verhaald kan worden over mooi successen.

Wim Vermeulen, voorzitter.