Van de voorzitter

Beste sportvrienden,
Zo zit ik achter de laptop voor de grote vakantie “Van de voorzitter” te schrijven en voor je
het weet stomen we door naar de Herfsteditie. Time flies. Ik wil graag iedereen bedanken
voor de hoge opkomst op beide dagen van de ALV en het vertrouwen wat wij van jullie
allemaal hebben gekregen. Wij als bestuur werken achter de schermen constant om alles in
goede banen te leiden. Dit jaar was het een uitdaging om een sluitende begroting te maken
met het aantal leden dat inmiddels gestabiliseerd is, zonder dat het veel pijn zou doen. Om
de Maasshuttles financieel gezond te houden hebben we nog eens kritisch gekeken waar we
op konden bezuinigingen en hoe we een verhoging van de contributie konden doorvoeren,
zodat het dragelijk blijft voor iedereen. Daar zijn we met zijn allen uitgekomen. Nogmaals
dank allemaal voor het vertrouwen.

Ook super dat we nu volmondig hebben ingestemd om door te gaan met Daan, onze trainer,
voor de competitiespelers. Het vertrouwen is hoog in hem. Wij vinden als bestuur dat wij de
competitiespelers een goede trainer moeten kunnen bieden om voorwaarts te gaan en het
spel van alle competitiespelers op een hoger niveau te kunnen brengen.

Een punt van zorg blijft: het ledenaantal. Dit moet omhoog. Afgelopen seizoen is het niet
meer gedaald en is het stabiel gebleven. Op de afgelopen jaarmarkt van het KOM-festival te
Rosmalen, hebben we gestaan om ons te presenteren als Maasshuttles. Totaal hebben we
daar 109 belangstellenden gehad, een geweldig resultaat. Deze belangstellenden hebben
van ons allemaal een strandbal, een waardebon voor 4x gratis spelen en een vriendenbon
voor 4x gratis spelen gehad. Als nieuw lid mogen we verwelkomen Nalini Ramgoenan. Zij
heeft van ons een gratis jaarlidmaatschap gekregen, daar zij het dichts bij het aantal te raden
shuttles (in de vaas van de kraam) kwam. De vriendenwaardebon voor 4x gratis spelen
mogen jullie allemaal uitdelen aan wie dan ook. Maak er gebruik van en help ons aan een
hoger aantal leden. Betere ambassadeurs van de Maasshuttles als jullie zijn er niet.

Wij willen dat kinderen in een veilige omgeving sporten en dat ouders hen met een gerust
hart bij onze begeleiders in de sporthal kunnen achterlaten. Om dat te benadrukken hebben
al onze begeleiders zich geconformeerd aan de gedragsregels seksuele intimidatie van het
NOC*NSF. Komend seizoen gaan we ook een mannelijke en vrouwelijke
vertrouwenspersoon inzetten binnen de vereniging. Deze zijn te benaderen via de mail
vertrouwenspersoon@Maashuttles.nl. Ook voor alle trainers en bestuursleden gaan we een
Verklaring Omtrent Gedrag [VOG] aanvragen. Dit gaan we doen om de risico’s op
ongewenst gedrag in relatie tot leden van de Maasshuttles en trainers/begeleiders te
verkleinen/voorkomen.

Last but not least wil ik zowel Monique [TC commissie] als Frans [penningmeester] bedanken voor hun jarenlange inzet, kennis, loyaliteit en energie waarmee ze zich voor de
vereniging hebben ingezet. Met vol vertrouwen van het bestuur wordt hun functie
overgenomen door Lennart [penningmeester] en Stefan [TC commissie]. Welkom, fijn dat
jullie samen het stokje hebben overgenomen. Laten we er weer een mooi seizoen van
maken. Vergeet niet de vriendenwaardebon 4x gratis spelen uit te delen aan vrienden,
kennissen, familie, collega’s, buren etc. Wij gaan voor “het wij met z’n allen gevoel”.

Met sportieve groeten, Frank Ligthart, voorzitter

—Download Versie—