Vertrouwenscontactpersoon:

Badmintonvereniging de Maasshuttles vindt het belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan sporten in een veilige omgeving:
Plezier beleven in je sport, samen met medespelers, trainer en mede-vrijwilligers.
Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, in en om de het badmintonveld en de kleedkamer, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid.

Het bestuur van de Maasshuttles hecht er grote waarde dat er binnen de vereniging iemand in de buurt is waar je terecht kunt in situaties die anders zijn dan hierboven omschreven. Daarom is ervoor gekozen om een Vertrouwenscontactpersoon aan te stellen.

Wie:

We hebben zowel een vrouwelijke als mannelijke Vertrouwenscontactpersoon binnen de
Maasshuttles en deze is bereikbaar via:    vertrouwenscontactpersoon@maasshuttles.nl
De keus van een vrouwelijke of mannelijke vertrouwenscontactpersoon is aan de
melder. Als je een voorkeur hebt geef dat dan aan in email melding.
De namen van de vertrouwenscontactpersonen staan in de tab Bestuur onder overige taken.

Wanneer kun je bij de Vertrouwenscontactpersoon terecht?
Je kunt bij de Vertrouwenscontactpersoon terecht met vragen of opmerkingen over
situaties waarin jij je op de club niet op je gemak hebt gevoeld, zoals pesten en gepest worden, het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort, (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een medelid of trainer. Maar ook het gebruik van doping, drugs of overmatig alcohol vallen hieronder. Of je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team. Maar ook als je je afvraagt of jouw gedrag als trainer verstandig is of wanneer iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden, ouders, trainers, vrijwilligers met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst  intimiderend) gedrag te maken hebben.
De Vertrouwenscontactpersoon behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar zoekt gezamenlijk en in overleg naar de volgende stap.

Werkwijze:
Wanneer je de Vertrouwenscontactpersoon mailt, gaan we samen bekijken welke stappen ondernomen moeten worden. Samen bepalen we of je dit zelf doet of dat we daar hulp van derden bij inschakelen. Jij hebt hierbij de regie.
De Vertrouwenscontactpersoon neemt het gesprek niet op.
De Vertrouwenscontactpersoon zal je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te  kunnen geven.

De Vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en ruimte voor emoties.
Hij/zij begeleidt je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wilt bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en/of heel
specifieke gegevens van je vereniging.

Vertrouwelijkheid:
De Vertrouwenscontactpersonen zijn en werken zelfstandig en onafhankelijk van het bestuur. Meldingen worden alleen anoniem aan het bestuur gemeld volgens een vast protocol.

Contact:
Heb je vragen, twijfels of signalen over pesten, (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik, of heb je goede ideeën om De Maasshuttles en haar leden een veiligere sportomgeving te geven? Neem dan contact op via:   vertrouwenscontactpersoon@maasshuttles.nl

Naast dat wij als de Maasshuttles 2 vertrouwenscontactpersonen hebben aangesteld binnen de vereniging, zijn de gemeentes ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Meierijstad in samenwerking
met GGD Hart van Brabant een project gestart: “Een held belt”. https://www.eenheldbelt.nl [1]

Deze hulplijn is 24/7 gratis te bereiken, 088-3686813. Deze wordt bemand door getrainde professionals. Ook hier blijf je, indien wenselijk, anoniem.

Het komt vaak voor dat iemand die last heeft van grensoverschrijdend gedrag daar zelf niet voor uit durft te komen. Twijfel niet, maar neem contact op via
vertrouwenscontactpersoon@maasshuttles.nl of bel naar de hulplijn “Een Held Belt” 088-3686813. Blijf er niet mee rond lopen.